Φωτογραφίες από τα Λιμάνια της Κύπρου
163 items in collection

Η συλλογή φωτογραφίες από Λιμάνια της Κύπρου περιλαμβάνει φωτογραφίες που πάρθηκαν κατά την κατασκευή του λιμανιού της Αμμοχώστου την περίοδο 1571-1933. Το λιμάνι της Αμμοχώστου είναι από τα καλύτερα φυσικά λιμάνια που διαθέτει η Κύπρος και το μοναδικό που είναι κλειστό, εξυπηρετούσε το εμπόριο της Κύπρου από αρχαιοτάτων χρόνων και στο οποίο ο άνθρωπος επενέβη για πρώτη φορά στις αρχές του εικοστού αιώνα επί Αγγλοκρατίας με την δημιουργία πέτρινων κρηπιδωμάτων.
Η τεκμηρίωση έγινε σε συνεργασία με το Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο και Κέντρο Μελετών.

Collector(s)

Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο και Κέντρο ΜελετώνΠλατεία τσιμεντόλιθων στο λιμάνι, 4 Απριλίου 1904


Ξαναχτίζουν το ανατολικό μέτωπο του Πυργίσκου


Ισιώνουν το νότιο πρανές του μύλου


Σπογγαλιείς που ξεπλένουν τα σφουγάρια που αλίευσαν από την περιοχή μεταξύ των ακρωτηρίων Γκρέκο και Αποστόλου Ανδρέα


Ο βυθοκόρος προτού αρχίσει την εκβάθυνση του ανατολικού μόλου, εικόνα από τη θάλασα


Λιμάνι Αμμοχώστου, το λατομείο, 29 Μαρτίου 1904


Οι εργασίες από τη στεριά ή από βόρεια, εσωτερικό των οχειρωματικών τειχών, 18 Φεβρουαρίου 1904


Οι εργατικές κατασκευές από τη θάλασσα, 18 Φεβρουαρίου 1904