Κοινότητα Λατίνων και Καθολικών Κύπρου, Έντυπα
1 item in collectionΘρησκευτικές Ομάδες της Κύπρου: "Οι Λατίνοι της Κύπρου", Λατινο-Καθολική Κοινότητα Κύπρου, Εκδόσεις Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, 2012