Περιοδικό "Review" ATI
32 items in collection

Το “Higher Technical Institute Review” αποτελεί μια ετήσια περιοδική έκδοση που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1971 από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών σε συνεργασία με το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου. Στο περιοδικό εκδίδονταν άρθρα στην αγγλική γλώσσα, κυρίως από το ακαδημαϊκό προσωπικό και τους φοιτητές του Ινστιτούτου. Το περιεχόμενο του πραγματευόταν κυρίως θέματα μηχανικής, ηλεκτρολογίας και γενικά θέματα που αφορούσαν τις σχολές και τα τμήματα του Ινστιτούτου. Στόχος της έκδοσης του περιοδικού ήταν η προώθηση της γνώσης, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας στους τεχνολογικούς κλάδους, καθώς επίσης και η κατανόηση των νέων εξελίξεων στην τεχνολογία.
Το περιοδικό έχει ψηφιοποιηθεί από τη Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και προβάλλεται μέσω της Αψίδας ως αρχειακό υλικό για ιστορικούς σκοπούς. Το έργο ψηφιοποίησης ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβρη του 2014. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στη συλλογή της Βιβλιοθήκης υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή ολόκληρα τα τεύχη από το 1971 μέχρι και το 2007 οπόταν και σταμάτησε να εκδίδεται.HTI Review No 34


HTI Review No 33


HTI Review No 32


HTI Review No 31


HTI Review No 30


HTI Review No 28


HTI Review No 27


HTI Review No 26